ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПЛАНОВИ

ПЛАНОВИ 2023.

   План набавки за 2023. годину

  Одлука 

 План набавки за 2023. годину – прва измена

Одлука

План набавки за 2023. годину – друга измена

  Одлука

План набавки за 2023. годину – трећа измена

  Одлука

ПЛАНОВИ 2022.

 План набавки за 2022. годину

  Одлука

  План набавки за 2022. годину – прва измена

  Одлука 

  План набавки за 2022. годину – друга измена

  Одлука 

  План набавки за 2022. годину – трећа измена

  Одлука 

  План набавки за 2022. годину – четврта измена

  Одлука 

  План набавки за 2022. годину – пета измена

  Одлука 

 ПЛАНОВИ 2021.

      План набавки за 2021. годину

  Одлука

  План набавки за 2021. годину – прва измена

  Одлука

  План набавки за 2021. годину – друга измена

  Одлука

  План набавки за 2021. годину – трећа измена

      Oдлука

  План набавки за 2021. годину – четврта измена

  Одлука

  План набавки за 2021. годину – пета измена

  Одлука

 ПЛАНОВИ 2020.


План набавки за 2020. годину

  План набавки за 2020. годину – друга измена

  Одлука

  План набавки за 2020. годину – трећа измена

  Одлука

 ПЛАНОВИ 2019.

План набавки за 2019. годину План набавки за 2019. годину – прва измена

План набавки за 2019. годину – друга измена

План набавки за 2019. годину – трећа измена

План набавки за 2019. годину – четврта измена

План набавки за 2019. годину – пета измена

План набавки за 2019. годину – шеста измена

План набавки за 2019. годину – седма измена

План набавки за 2019. годину – осма измена

ПЛАНОВИ 2018.

Извршење плана за 2018. годину План набавки за 2018. годину

План набавки за 2018. годину – прва измена

План набавки за 2018. годину – друга измена

План набавки за 2018. годину – трећа измена

План набавки за 2018. годину – четврта измена

Scroll to Top