ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ПРЕДСТАВЉЕНА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У НОВОМ САДУ

Издавачка делатност Архива Војводине представљена на Међународном сајму књига у Новом Саду

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ПРЕДСТАВЉЕНА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У НОВОМ САДУ
У недељу 10. марта на Међународном сајму књига у Новом Саду представљена су издања Архива Војводине објављена 2018. године. Мр Дејан Јакшић, архивски саветник, у свом обраћању публици, говорио је о прошлогодишњим издањима која се односе на обележавање стогодишњице окончања Првог светског рата и присаједињења војвођанских области Краљевини Србији, затим о електронским издањима аналитичких инвентара, као и o недавно штампаној публикацији Збирка повеља и диплома Архива Војводине. Зоран Стевановић, виши архивист, указао је на важност будућег комплексног истраживачког пројекта “Српске привилегије” који подразумева и сарадњу са установама културе у земљи и иностранству (Мађарској, Аустрији, Хрватској и Румунији), док је др Борис Булатовић представио новопокренути научно-стручни часопис Археон, апострофирајући да је реч о значајној периодичној публикацији у чијем првом броју су се појавили радови стручњака из десет земаља. 

 

Scroll to Top