ЈАУК И ЕХО ЈАУКА СРПСКОГ НАРОДА У НДХ 1941–1945.

ЈАУК И ЕХО ЈАУКА СРПСКОГ НАРОДА У НДХ 1941–1945.

  Књига је доступна у електронском формату:

 

Радомир Гламочанин

ЈАУК И ЕХО ЈАУКА

Нови Сад, 2021.

Издавач
Архив Војводине
21 000 Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А
www.arhivvojvodine.org.rs
За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине
Лектор
Весна Башић
Стручни сарадник
Александар Бурсаћ
Прелом
Владимир Ватић, ГРАФИТ, Нови Сад

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top