ЈАУК И ЕХО ЈАУКА СРПСКОГ НАРОДА У НДХ 1941–1945.

Гламочанин, Радомир: Јаук и ехо јаука српског народа у НДХ 1941–1945, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

Радомир Гламочанин
ЈАУК И ЕХО ЈАУКА
Нови Сад, 2021.

Издавач
Архив Војводине
21 000 Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А
www.arhivvojvodine.org.rs

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Лектор
Весна Башић

Стручни сарадник
Александар Бурсаћ

Прелом
Владимир Ватић, ГРАФИТ, Нови Сад

Scroll to Top