Јавне набавке – Добра 2024

Редни број набавке: ЈНОП 02/24

Предмет јавне набавке, добара: СЛУЖБЕНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда: 27. 03. 2024. године до 11.00 часова
Отварање понуда: 27. 03. 2024. у 11.00 часова

02-3-Javni-pozivПреузми

Scroll to Top