Јавне набавке – Добра 2019

ЈН 1.1.1/2019
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије – МАЛА ВРЕДНОСТ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Редни број набавке: ЈН МВ 1.1.1/2019
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије – МАЛА ВРЕДНОСТ – ЈН МВ 1.1.1/2019
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
14.05.2019. године до 12.00 часова
Отварање понуда:
14.05.2019 у 13.00 часова
Scroll to Top