Јавне набавке – Добра 2014

ЈН 02/14
Предмет јавне набавке, добра: Набавка опреме за саобраћај – ново путничко возило за потребе Архива Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понудe Конкурсна документација Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 02/14
Предмет јавне набавке, добра: Набавка опреме за саобраћај – ново путничко возило за потребе Архива Војводине
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 28.04.2014. до 10:00
Отварање понуда: 28.04.2014. у 10:30
Scroll to Top