Јавне набавке – Добра 2017

ЈН 01/17
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије са балансирањем за потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2017. године до 31. маја 2018. године

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација   Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 01/17
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије са балансирањем за потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2017. године до 31. маја 2018. године

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 27. 03. 2017. до 10:00
Отварање понуда: 27.03. 2017. у 10:30

 
Scroll to Top