Јавне набавке – Добра 2021

ЈНОП 01/21
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 01/21
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије 
Врста поступка: Јавна набавка добара у отвореном поступку
Рок за подношење понуда:
24. 05. 2021. године до 12.00 часова
Отварање понуда:
 24. 05. 2021. у 12.15 часова
  Обавештење о додели уговора
Scroll to Top