Јавне набавке – Радови 2019

ЈН ОП 1.3.1/ 2019
Предмет јавне набавке, радови: ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА АРХИВА -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Редни број набавке: ЈН ОП 1.3.1/ 2019
Предмет јавне набавке, радови:
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА АРХИВА
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-
Рок за подношење понуда: 15.07.2019. године до 0900 ч
Јавно отварање понуда:
15.07.2019. године у 1000 ч


Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top