Јавне набавке – Услуге 2016

ЈН 02/16
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 02/16
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 22.04.2016. до 1000
Отварање понуда: 22.04.2016. у 1030 

 

Scroll to Top