Јавне набавке – Услуге 2021

ЈНОП  13/21
Предмет јавне набавке, услуге: ОБЈАВЉИВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА У ЕДИЦИЈИ „ДОБИТНИЦИ ВИШЊИЋЕВЕ НАГРАДЕ”

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП  13/21
Предмет јавне набавке, услуге: ОБЈАВЉИВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА У ЕДИЦИЈИ „ДОБИТНИЦИ ВИШЊИЋЕВЕ НАГРАДЕ”
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда: 27. 12. 2021. године до 09.00 часова
Отварање понуда: 27. 12. 2021. у 09.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка   
Scroll to Top