Јавне набавке – Услуге 2022

ЈНОП  13/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 13/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
11. 01. 2023. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 11. 01. 2023. у 10.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка   
Scroll to Top