Јавне набавке – Услуге 2024

ЈНОП 03/24
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 03/24
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
19. 02. 2024. године до 11.00 часова
Отварање понуда:
 19. 02. 2023. у 11.00 часова
  
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка
Scroll to Top