Како су некада изгледали пасоши

Како су некада изгледали пасоши

Како су некада изгледали пасоши

У Архиву Војводине, међу вредном архивском грађом фонда Ф.77. Торонталско-тамишка жупанија – Велики Бечкерек (1918 – 1927), 1918 – 1927, чувају се и некадашње путне исправе. У питању су три пасоша из доба Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. Пасоше је издало звање великог жупана Торонталске жупаније 2. фебруара 1920. године, а на захтев број 74/М/1920 Одељења за Банат, Бачку и Барању Министарства унутрашњих дела. За разлику од данашњих путних исправа, рок важења ових је био месец дана, а издати су тројици трговаца „да могу колима прелазити из Сирига у Сегедин“, а са задатком да „сабирају храну по горњем Банату за рачун Министарства исхране“. Сва тројица су носила исто презиме, Мате, а имена су им била Адолф, Денеш и Александер.

Пошто су фотографије биле захефтане за обрасце пасоша, временом је корозија металних делова проузроковала оштећења, како на самом папиру, тако и на фотографијама. Из тог разлога су пасоши подвргнути комплетној рестаурацији у лабораторији Архива Војводине. Фотографије су смештене у провидне полиестерске „џепиће“, а затим је посебним лепилом свака од њих причвршћена на своје место унутар обрасца. Тиме су ови документи, од следеће године „стогодишњаци“, сачувани од даљег пропадања.

Прилажемо фотографије пасоша, као и процеса њихове рестаурације. Пасоши се, заједно са целокупном пратећом документацијом, налазе у поверљивој преписци великог жупана, у предмету број 51 из 1920. године (комплетна сигнатура: Ф.77. В.Ж-В.Б. пов. бр. 51/1920).

 

Scroll to Top