КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТИ СЛОВАКА У СРБИЈИ


Значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији

Главни и одговорни уредник: Др Небојша Кузмановић, директор
Аутори: Кристијан Обшуст и Небојша Кузмановић
Уредник: Др Драгана Бедов
Рецензент: Проф. др Саша Марковић
Превод на словачки и енглески: Академија Оксфорд
Припрема за штампу и дизајн корица: Татјана Цавнић

 

Scroll to Top