КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТИ СЛОВАКА У СРБИЈИ

Кристијан Обшуст, Небојша Кузмановић
Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији
прво издање, Нови Сад 2019.

Главни и одговорни уредник: Др Небојша Кузмановић, директор
Аутори: Кристијан Обшуст и Небојша Кузмановић
Уредник: Др Драгана Бедов
Рецензент: Проф. др Саша Марковић
Превод на словачки и енглески: Академија Оксфорд
Припрема за штампу и дизајн корица: Татјана Цавнић

Scroll to Top