Коришћење архивске грађе

  • Коришћење архивске грађе је један од најважнијих крајњих циљева свих послова на заштити архивске грађе због тога што је она основни и незаменљиви део културне баштине, који обезбеђује опстанак људског памћења и представља извор првог реда за научнике из области историје и других друштвених наука.
  • Коришћење архивске грађе подразумева њено истраживање у научне и друге истраживачке сврхе и издавање уверења на основу чињеница садржаних у архивској грађи у јавноправне и приватноправне сврхе.

Читаоница

Одлука o нaчину коришћења архивске грађе у Архиву

Захтев за издавање архивске грађе

Матични лист корисника

Ценовник

   

Захтеви странака

Захтев за истраживање података о пореклу породице

Молба за издавање уверења о колонизацији

Захтев за издавање фотокопије докумената у вези са покретањем поступака за рехабилитацију

Захтев за издавање фотокопије докумената у вези са одузимањем непокретне имовине

Захтев за издавање фотокопије пријаве Комисији за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача

Молба за издавање уверења о положеном стручном испиту у Педагошком заводу Војводине

Молба за издавање уверења о положеном стручном испиту при Извршном већу Војводине

Захтев за истраживање података о завршеној вишој школи

Уплатница

 

Scroll to Top