Међународна конференција: Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату

Најава догађаја – Архив Војводине

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
АРХИВ, МЕДИЈИ И КУЛТУРА СЕЋАЊА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Конгресна сала хотела „Путник“ (Улица Илије Огњановића 24)
Нови Сад, среда 29. октобар 2014, с почетком у 10.00 сати

                 Поводом обележавања стогодишњице почетка Првог светског рата, Архив Војводине, установа културе од националног значаја,је у сарадњи са часописом за савремену културу ВојводинеНова мисао, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, организатор и домаћин стручно-научне:

Међународне конференције:

Архив, медији и култура сећањау Првом светском рату

            На овај начин, Архив као носилац пројекта „Време – сећање – идентитет – архив“, започиње реализацију овог важног међународног пројекта. Циљ пројекта је валоризација и улога архивске грађе, као и компаративна анализа (у домаћим и страним медијима) деловања и улоге медија у једном конкретном историјском догађају. Такође, анализа улоге свих фактора који утичу на различита сагледавања и тумачења историјских догађаја и процеса. Тиме доприносимо националном обележавању овог јубилеја, али и популаризацији архивске грађе и улоге архива и медија у неговању културе сећања.

            Архив Војводине је последњих година у јавности постао видљив и по бројним изложбама докумената, својим издањима и културним манифестацијама, као и научним и стручним скуповима. Такође, архивисти се труде да одбиром тема, истраживачким дометима, богатством и разноврсношћу грађе, и савременим поставкама – код најширег слоја људи – стварају, негују и развијају спознају о вредности и важности докумената као изворних сведочанстава о прошлости, као сегмента националне културне баштине.

Рад дводневне Међународне конференције ће се одвијати у сесијама, у којима ће учествовати 29 излагача из земље и иностранства који ће изложити своје стручне, научне или прегледне радове, а сваку сесију ће водити модератор који ће после излагања стручних, научних или прегледних радова, водити дискусију.

Овде можете видети Програм са распоредом излагања на Међународној конференцији: Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату

Енглеску верзију програма можете видети ОВДЕ.

МЕДИЈИ О КОНФЕРЕНЦИЈИ:

уторак, 28. октобар 2014.

и петак, 31. октобар 2014.

СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ:

УЧЕСНИЦИ:

 1. Душко Радосављевић: Социјалдемократске партије јужнословенских земаља током Првог светског рата;
 2. Предраг Вајагић: Мобилизација нације – пропаганда у Великом рату;
 3. Филип Крчмар, Аранка Балинт: Почетак Првог светског рата у светлу великобечкеречке штампе;
 4. Данијела Бранковић: Петроварадин у Првом светском рату – цензура и заплена антимонархистички оријентисане штампе;
 5. Владимир Каљевић: Глас Црногорца о првим месецима Великог рата 1914. године
 6. Јелена Јовановић, Tијана Ковчић, Вељо Поповић, Исидора Стојановић: Београд у Првом светском рату: тематски водич кроз фондове и збирке Историјског архива Београда;
 7. Љиљана Дожић: Архивски фонд бивше Аустро-Угарске монархије – питање грађе пореклом са данашње територије Војводине;
 8. Јасмина Живковић: Судбина архивске грађе војне провенијенције у Првом светском рату;
 9. Кире Филов: Macedonian identity in First world war;
 10. Јован Поповић: Први светски рат осликан мемоарском грађом, епском поезијом и дневном штампом;
 11. Мирослав Јаћимовић: Цивилна безбедност и Команда у Петроварадину 1914–1916. године;
 12. Милован Писари: Прилог историји Првог светског рата из женског угла;
 13. Лела Вујошевић: Рат између слободе и тираније;
 14. Рамиза Смајић: Искушења свакодневице у периоду Првог свјетског рата – искуства мухаџира;
 15. Жужана Мезеи: Народности у јужној Мађарској, и списи који се тичу Југословенског покрета – грађа из збирке Вариа у Архиву Војводине;
 16. Слободан Бјелица: Страдање Срба у Срему 1914. године;
 17. Љубомир Степанов: Арадска тврђава – логор за интерниране Србе током Првог светског рата;
 18. Ђордано Мерлико: Тhe Sarajevo assassination: views from Italy;
 19. Љиљана Бубњевић: Прилог из архивске грађе Архива Војводине – поводом Сарајевског атентата;
 20. Андреа Картени: The Italian mobilization during the neutrality: foreign volunteers at the French front (1914–15);
 21. Тибор Молнар: Истраживање људских губитака у Првом светском рату са територије Војводине;
 22. Влатка Лемић: Улога Хрватског државног архива у обиљежевању Првог свјетског рата у Хрватској;
 23. Власис Власидис: Поновно откривање Првог светског рата и српских споменика у Грчкој – од непознавања до ревалоризације и проучавања културног наслеђа;
 24. Алберто Бекерели: Volunteers against Austria-hungary. The Czechoslovak legion in Italy (1918);
 25. Андраш Ј. Хорват: Playing War in the Garden, Keeping Order in the Front;
 26. Азем Кожар: Архиви и архивска грађа у току Рата, и о ратним збивањима;
 27. Зоран Вељановић: Aрхивска грађа о српским добровољцима у Историјском архиву Суботица – прилог за историју српских добровољаца у Првом светском рату;
 28. Драгана Ћираковић: Српски добровољачки корпус у Русији 1915–1917. године;
 29. Илија Комненовић: Прва српска добровољачка дивизија – заставе, похвале и одликовања

ЗАХВАЛНИЦА:

 

Scroll to Top