Међународна конференција „Тузлански архивски даниˮ

Међународна конференција „Тузлански архивски даниˮ

Архивски саветник Архива Војводине Милена Поповић Субић учествовала је 28. 9. 2019. на Међународној конференцији „Тузлански архивски даниˮ у Тузли.

Kонференција је 27. 9. 2019. и 28. 9. 2019. у Тузли окупила врсне стручњаке из области архивистике, историје и информационо-комуникацијских технологија из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије.

Изложено је 17 научних радова са оквирном темом „Електронски записи као историјски извори четврте генерације – значај, заштита и коришћење”.

 

Scroll to Top