Међународни дан реке Дунав

Међународни дан реке Дунав

Данас, 29. јуна, обележава се Међународни дан реке Дунав у свим земљама његовог слива. Дан Дунава је интегрални део сарадње подунавских земаља и прославља се како би се подигла свест за очување реке код што већег броја појединаца и како би се апеловало на рационалну употребу водних ресурса.

Архив Војводине у својим фондовима и збиркама чува велики број важних и занимљивих докумената који говоре о реци Дунав, његовој регулацији, пловидби кроз Дунав и његове притоке, изградњи лука, пристаништа и мостова, рибарству на његовим водама, његовом значају за привреду, друштво и културу наших простора од 18. века све до данас.

Дајући скромни допринос обележавању Дана Дунава 2021. године, Архив Војводине Вам представља неколико докумената из својих фондова и збирки о Дунаву.

 

1828.

Хидрографска мапа тока Дунава од Баје до Малог Моноштора. (Ф. 373 Збирка карата и планова, 121)

Међународни дан реке Дунав

1826, мај 13.

Ситуациони план врбака поред Дунава и пута до скеле Бездан–Батина. (Ф. 373 Збирка карата и планова, 116) 

Међународни дан реке Дунав

1860.

Прегледни план доње деонице насипа код Новог Сада између Дунава, пловне границе пароброда и атара кућа, са прикључком на Римске шанчеве. (Ф. 373 Збирка карата и планова, 369)

1789, јануар 5, Апатин.

Хидрауличка оперативна карта тока Дунава код Апатина. (Ф. 373 Збирка карата и планова, 22)

Међународни дан реке Дунав

1851, мај 22, Петроварадин.

План промена у пролазу пловних објеката на Дунаву, код понтонског моста између Петроварадина и „Брукшанца” (Новог Сада). (Ф. 373 Збирка карата и планова, 190)

 

Међународни дан реке Дунав

1783, јун 30, Пожун.

Скице направа за чишћење корита река: тестере за сечење подводних пањева и направе за разбијање стена под водом. (Ф. 11 Торонталска жупанија, 513/1783)

Међународни дан реке Дунав

Међународни дан реке Дунав

 

Scroll to Top