Međunarodno arhivsko savjetovanje

Међународно архивистичко саветовање “Тара 2018”


У организацији  Архивистичког друштва Србије и Историјског архива Ужице, уз подршку Министарства културе и информисања, у периоду од 10.10.до 12.10.2018. године на Тари, одржано је Међународно архивистичко саветовање “Тара 2018”. Саветовању су присуствовали представници архива из Србије, Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске, Црне Горе, као и велики број представника регистратура. Архив Војводине представљали су: Милена Поповић Субић, Љиљана Дожић, Дејан Маодуш и Зоран Стевановић.

Теме обрађене на световању биле су: Архиви у електронском окружењу – електронски документ и електронско архивирање  и Архивска служба данас – анализа стања, питања, предлози, решења, са укупно 27 презентованих радова.

Архивисти из Архива Војводине учествовали су са следећим радовима: Милена Поповић Субић, Законодавни оквир Републике Србије за електронско пословање државних органа и организација и институција; Зоран Стевановић, Проблеми структурисања архивске грађе у Републици Србији, Владимир Иванишевић, Матична служба архива Војводине од 1970. до 1990. године, и Љиљана Дожић, Статистичка анализа архива и заштите архивске грађе на територији АП Војводине у периоду 2004-2016.

Scroll to Top