Medjunarodno Arhivisticko Savetovanje

Међународно архивистичко саветовање

 

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА

 

Среда, 23. јун 2021.

 

Хотел „Парк”, Нови Сад, пријава од 14.00

Коктел добродошлице од 18.00

 

Четвртак, 24. јун 2021.

 

Хотел „Парк” Нови Сад – Амфитеатар

09.00 – 09.30 Регистрација учесника

09.30 – 10.00 Отварање Саветовања

Поздравне речи (гости о позиву и учесници)

Избор радних тела

 

ТЕМА I

Стандардизација у архивима

 

10.00 – 11.30

 

Владимир Иванишевић, Архив Војводине

ISDF – Међународни стандард за описивање функција и могућности његове примене

у архивима у Србији

 

Светлана Перовић Ивовић, Архив Југославије

Стратегија заштите и стандарди превентивне и физичке заштите писане

културне баштине на међународном нивоу

 

Милена Поповић Субић, Архив Војводине

Стваралац архивске грађе

 

Слободанка Цветковић, ИА Пожаревац

Милорад Јовановић, Историјски архив „Средње Поморавље” Јагодина

Стандардизација сигнатуре у архивима у Србији

 

Љиљана Дожић, Архив Војводине

Стандардизација рада у архивима у Србији – примена јединственог

Архивског информационог система (АРХИС) у Архиву Војводине

 

Владан Вуклиш, Архив Републике Српске

Од папирног до дигиталног и назад: Софтверска обрада и перспективе промјена

у сређивању архивске грађе

 

Мр Димитар Богески, Државни архив Републике Северне Македоније

Стандардизација во државниот архив на Македонија

 

 

Натали Величковић, Историјски архив Ниш

Стандард у одређивању потфонда, серије, подсерије на примеру фонда Народни одбор општине Житковац (1944–1962), 1945–1962.

 

 

Пауза

 

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

 

Душан Никодијевић, Народна библиотека Србије

Обрада архивске грађе у Народној библиотеци Србије

 

Наташа Раденковић, ИА Ниш

Стандардизација у архивима на примеру фонда Алексиначка женска подружина

1877–1944.

 

Јасмина Живковић, Историјски архив Пожаревац

Регистратура и формирање архивског фонда

(изазови у контексту савременог)

 

Јасмина Латиновић, Историјски архив Београда

Јединствен архивски информациони систем службе заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива – као основна база АРХИСу

 

Станислава Блажевић, Архив Војводине

Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала у архивском депоу

Телеком Србије а. д. Београд у Новом Саду

 

Дискусија

 

13.00 – 13.45

 

Представљање књиге

 

Љубинка Шкодрић

Жена у окупирној Србији 1941–1944.“

 

О књизи ће говорити:

Проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, Филозофски факултет, Нови Сад

Др Драгомир Бонџић, научни саветник Института за савремену историју, Београд

Др Љубинка Шкодрић, научна сарадница Института за савремену историју, ауторка

 

Заједнички ручак (14.00)

 

Свечана вечера (од 20.00)

 

 

Петак, 25. јун 2021.

Хотел „Парк”, Нови Сад

 

 

ТЕМА II

Управљање подацима у архивском окружењу

(установе културе, библиотеке, факултети)

 

10.00 – 11.30

 

Драгана Митрашиновић, Историјски архив Београда
Информативна средства у електронском облику Историјског архива Београд

2005–2020. – досадашњи резултати и перспективе

 

Срђан Сивчев, Историјски архив Кикинда

Аналитички инвентари Историјског архива Кикинда: научно-информативна средства од

великог значаја за брзу ручну и електронску претрагу података

 

Софија Чауш Миловановић и Ружица Мандић, Историјски архив Београда

Информативна средства службе за заштиту архивске грађе ван архива

у информационом систему Историјског архива Београда

 

Мр Тијана Станковић Пештерац, Наталија Вуликић, Музеј Војводине

Дигитализација покретног културног наслеђа

 

Влатка Лемић, Свеучилиште у Загребу

Специјализирани архиви у теорији и пракси: традиција и актуелности документирања

архивског градива изван архива у Хрватској

 

Др Јелена Андоновски, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Др Љубинка Шкодрић, Институт за савремену историју, Београд

Библиотечке и архивске збирке Института за савремену историју

сређивање и дигитализација

 

Зоран Стевановић, Архив Војводине

роблеми дигитализације у пројекту Архива Војводине „Српске привилегије“

 

Др Иво Орешковић, Државни архив у Дубровнику

Може ли се замислити архивисту који игнорира повијест?

 

Арпад Ковач Биркаш, Архив Војводине

Портал мађарских архива

  

Пауза

 

11.30 – 12.00

12.00 – 12.40

 

Татјана Сегединчев, Историјски архив Суботица

Интеракција корисника читаонице приликом истраживања прошлости Јевреја у Суботици (промоција културног наслеђа кроз истраживање архивских фондова)

 

Др Филип Крчмар, Историјски архив Зрењанин

Беч(кереч)ка архивска грађа: пример добре праксе у изради онлајн информативних средстава

 

Светлана Успрцова, Државни архив Републике Северне Македоније

Државниот архив на Република Северна Македонија – користењето на архивскиот материјал

и заштитата на податоците во согласност со Законот за заштита на личните податоци

и Општата регулатива за заштита на податоците

 

Бобан Јанковић, Историјски архив Ниш

Систем организовања органа власти кроз архивску грађу фонда

Народни одбор области нишке

 

Дискусија

 

Scroll to Top