2012. – Међународно архивско саветовање

БРОЈ: 29/1-2012.

ДАТУМ: 17. 10. 2012.

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да ће Друштво архивских радника Војводине, Историјски архив Града Новог Сада и Архив Војводине, организовати Међународно архивско саветовање  – „Архивска теорија и пракса да ли је будућност стигла“, 6. и 7. децембра 2012, године у Новом Саду.

Председништво ДАРВ-е је на седници одржаној, 16.10.2012,  донело Одлуку да ће се на Саветовању обрађивати следеће теме:

1. Заштита архивске грађе у настајању –изазови XXI века (са аспекта електронског пословања);

1.1. Електронско канцеларијско пословање;

1.2. Доступност архивске грађе у светлу нових технологија;

1.3. Архиви и заштита података;

2. Дигитализација или микрофилмовање?

2.1. Архиви и архивска грађа на Web-у;

Позивамо вас, да пријавом свог рада на предложене теме, активно учествујете на Саветовању.

Пријаву и Резиме рада, за Међународно  саветовање архивиста, треба доставити Организационом одбору Саветовања најкасније до 6. новембра 2012. године. Ако ваши радови буду прихваћени, о чему ће вас Организациони одбор обавестити, молимо вас да коначну верзију рада пошаљете, у штампаном облику и електронском поштом на адресу: Архив Војводине, 21000 Нови Сад, за ДАРВ, Дунавска 35 и darv@arhivvojvodine.org.rsнајкасније до 20. новембра 2012. године.

Молимо Вас да ваше радове припремите према приложеном Упутству (у прилогу овог дописа), како бисте нам олакшали техничке припреме за Саветовање и штампање Зборника радова.

С поштовањем,

За  Председништво ДАРВ-а
Владимир Иванишевић ср.

Преузмите УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Scroll to Top