МИГРАЦИЈЕ

МИГРАЦИЈЕ

Мр Дејан Јакшић, Загорка Авакумовић, Олгица Трбојевић, Љиљна бубњевић

МИГРАЦИЈЕ НАРОДА НА ПОДРУЧЈУ БАЧКЕ И БАНАТА У 18. И 19. ВЕКУ КРОЗ ОДАБРАНЕ ДОКУМЕНТЕ БАЧКО-БОДРОШКЕ, ТАМИШКЕ И ТОРОНТАЛСКЕ ЖУПАНИЈЕ

Нови Сад, 2022.

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор

Лектура
Ивана Гојковић

Скенирање и обрада текста
Александар Павловић

Аутори изложбе, архивски саветници
мр Дејан Јакшић и Олгица Трбојевић

као и виши архивисти
Загорка Авакумовић и Љиљана Бубњевић

Scroll to Top