НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТУ

НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТУ

  Књига је доступна у електронском формату:

 

Милован Пизари

НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТУ

Нови Сад, 2021.

За издавачe
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине
Зоран Колунџија, директор ИК Прометеј
Лектура и коректура
Катарина Нешић
Дизајн корица
Татјана Цавнић
Припрема за штампу
Александар Павловић

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top