НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТУ

Пизари, Милован: На Балканском фронту. Рат и злочини против цивилног становништва у Србији од 1914. до 1918, Архив Војводине – ИК „Прометеј”, Нови Сад 2021.

Милован Пизари
НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТУ
Рат и злочини против цивилног становништва у Србији од 1914. до 1918.

Нови Сад, 2021.

За издавачe
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине
Зоран Колунџија, директор ИК Прометеј

Лектура и коректура
Катарина Нешић

Дизајн корица
Татјана Цавнић

Припрема за штампу
Александар Павловић

Scroll to Top