ОДРЖАНА ТРИБИНА „ЗНАЧАЈ ДАРИВАЊА ГРАЂЕ”

Дана 21. децембра 2023. године у Архиву Војводине одржана је трибина на тему „Значај даривања  грађе”,коју суорганизовали удружење „Иницијатива за регионалну сарадњу”и компанија Color Media Communications под покровитељством Министарства културе Републике Србије.

На трибини су учествовали др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, Чарна Милинковић, виши кустос Музеја Војводине и Љиљана Лазић, историчар уместности и музејски саветник Музеја града Новог Сада, као и Милена Поповић Субић, архивски саветник и руководилац групе за матичне послове у Архиву Војводине, која је била модератор.

На трибини је било речи о значају архивске и музејске грађе, о поступку архивирања од преузимања грађе до њене обраде, класификовања, евидентирања и њене употребе као значајног културног добра.

 „Веома је значајно да се сачувају породични архиви и сва она документација и предмети које чувате код кућа, јер можда садржи кључне информације о нашем трајању”, истакао је др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, и упутио јавни позив да се Архиву Војводине донира грађа. Чарна Милинковић, историчар и виши кустос Музеја Војводине, навела је важну информацију да предмети донирани Музеју неће бити отуђени, напротив, након истраживања и прикупљања предмета следи њихова заштита, а потом излагање музејских предмета у оквиру изложбе. Љиљана Лазић, историчар уметности и музејски саветник Музеја града Новог Сада, говорећи о значају даривања грађе, истакла је да, највише захваљујући дародавцима, данас Музеј града Новог Сада поседује збирке стране и примењене уметности велике вредности.

Милена Поповић Субић, архивски саветник и руководилац групе за матичне послове у Архиву Војводине, подржала је инсистирање на принципу целовитости једног фонда, о чему је говорио др Небојша Кузмановић, с обзиром на то да сви архиви чувају комплетну архивску грађу једног фонда. Она не треба да буде делом у Музеју, као што се у пракси дешава. Наиме, карактеристика која издваја архив од осталих установа заштите јесте да су архиви овлашћени да издају уверења о чињеницама из архивске грађе, као и оверене фотокопије докумената које имају снагу јавне исправе, односно замењују оругинални документ.

Такође, госпођа Поповић Субић је навела као пример Архив Војводине, који је, следећи културне тенденције у европском културном простору, које афирмишу партиципацију заједнице у културнима садржајима, организовао 2019. године изложбу о Дунавској бановини. Изложба је била обогаћена фотографијама у приватном поседу Новосађана, који су се одазвали позиву Архива Војводине и у великом броју донирали своје личне фотографије, давши тиме посебан печат тој изложби.

Scroll to Top