ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ У ФРАНКОФОНСКОМ ЦЕНТРУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

У уторак 5. децембра 2023. године у Франкофонском центру Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду одржан је састанак конзерватора архивске и библиотечке грађе у оквиру кога је одржано предавање на тему Протичне јонске течности као нова алтернатива у дезинфекцији папирне и библиотечке грађе, др Наташе Димитрић, конзерватора папира из Библиотеке Матице српске. Организатор догађаја и модератор била је Весна Шуjица, информатор саветник, дипл. конзерватор и рестауратор из Универзитетске библиотеке. Догађају су присуствовaли и конзерватори папира из Архива Војводине мр Вишња Николић и Маја Јокмановић.
Одржано предавање за циљ је имало упознавање са новим методама дезинфекције библиотечке и архивске грађе на папиру и указивање на важност сарадње између конзерватора и научника.

Scroll to Top