ОНЛАЈН СЕМИНАР У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ „ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ”

ОНЛАЈН СЕМИНАР У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ „ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ”

 

Архив Војводине организује онлајн семинар

„ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ” 

24. 2. 2022. године од 9.30 до 13.30 часова

Семинар има за циљ да отклони недоумице у примени Закона о архивској грађи и архивској делатности тако што ће се обрадити следеће теме: надлежност архива (ком архиву се доставља документација), стваралац и ималац архивске грађе и документарног материјала, доношење општих аката – правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, листе категорија документарног материјала и правилник о начину евидентирања, заштити и коришћења електронских докумената, сређивање архивске грађе и документарног материјала, архивска књига и поступак уписа у архивску књигу, депо-услови за чување архивске грађе и документарног материјала и превентивна заштита архивске грађе и документарног материјала. 

Семинар је интерактиван, што значи да након излагања предавача учесници могу постављати питања и узети активно учешће и разматрању одређених питања. 

Учесници који одслушају семинар добијају сертификат Архива Војводине о завршеном семинару.

За сва даља питања, информације можете добити на бројеве телефона: 021/489 18 39, 021/489 1813 и 021/489 1816 или 064/ 82 40 330 и путем електронске поште: brana.mv@arhivvojvodine.org.rs, milena.ps@arhivvojvodine и vladimir.i@arhivvojvodine.org.rs Контакт особа: Бранислава Матић-Видовић, тел. 021/489 18 39.

 

За пријаву учесника треба попунити формулар који можете преузети овде

Све остале информације можете преузети овде

Рок за пријаве је 22. 2. 2022.

Scroll to Top