У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ ПОТПИСАН УГОВОР О ПОКЛОНУ– АРХИВСКА ГРАЂА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Архив Војводине је примио архивску грађу породице Теофановић из Новог Сада, као поклон. Поклонодавац, Мирјана Теофановић, дипломирани инжињер хортикултуре, поклонила је Архиву Војводине архивску грађу која је била у њеном приватном власништву. Ствараоци збирке/фонда су њен деда, Емил Теофановић и отац, Марко Теофановић, др ветеринарских наука, пореклом из Сомбора, а рођен у Сремској Митровици где му је отац као учитељ службовао неколико година. Обојица су били и колекционари.

Архивску грађу која је поклоњена Архиву чине: старе разгледнице, дописне карте, породичне фотографије, публикације, лична и породична документа породице Теофановић која је настајала од половине 19. века, која је смештена у пет архивских кутија.

Старе разгледнице ће омогућити формирање Збирке старих разгледница у Архиву Војводине, а документа породични фонд.

Архив Војводине до сада није имао у оквиру својих фондова и збирки, овакву грађу према врсти и садржају, што ће овим поклоном бити омогућено.

 

 

Политика, 20. октобар. 2016. године.

 

Дневник, 23. октобар. 2016. године.

 

Scroll to Top