Посета представника Музеја наивне и маргиналне уметности Јагодинe и Агенције „Инфотренд”

Посета представника Музеја наивне и маргиналне уметности Јагодинe и Агенције „Инфотренд”

Дана 26. јула 2021. године Архив Војводине су посетили в. д. директора Музеја наивне и маргиналне уметности Јагодинe Ивана Башичевић и директор Агенције „Инфотренд” инж. Зоран Цветковић.

Са директорком Музеја наивне и маргиналне уметности договорена је будућа сарадња ове две установе.

Такође, Архив Војводине је потписао уговор са Агенцијом „ИНФОТРЕНД” коју заступа инж. Зоран Цветковић, за реализацију пројекта Миграција података аналитичких инвентара у Архивски информациони систем АРХИС. Пројекат је подржало Министарство културе и информисања.

Аналитички инвентари у Архиву Војводине раде се од седамдесетих година XX века, претежно за фондове на латинском, мађарском и немачком језику. Управо аналитички инвентари, који су у великом броју и публиковани, омогућавају лакше претраживање података и истраживање архивске грађе. Пројекат Миграције података аналитичких инвентара у Архивски информациони систем АРХИС подразумева израду софтвера за пребацивање и преузимање постојећих електронских записа у јединствену базу АРХИС-а. Реализација пројекта ће омогућити доступност наведених података широј јавности и уштедети вишегодишње време потребно за ретроактивни ручни унос података.

Scroll to Top