Потписивање протокола о сарадњи између Националног савета буњевачке националне мањине и Архива Војводине

Потписивање протокола о сарадњи између Националног савета буњевачке националне мањине и Архива Војводине

Данас 29. 3. 2021. године у Архиву Војводине потписан је протокол о сарадњи између Архива Војводине и Националног савета буњевачке националне мањине из Новог Сада. Протокол је у име Архива Војводине потписао директор др Небојша Кузмановић, а у име Националног савета буњевачке националне мањине др Сузана Кујунџић Остојић.

Оквир сарадње чине истраживања и презентација архивске грађе из фондова Архива Војводине која се односи на историју и културу Буњеваца који живе на простору Републике Србије. Такође, Архив Војводине ће учествовати у реализацији пројекта Националног савета везаног за припрему и публиковање двотомне монографије: Историја бачких Буњеваца.

Scroll to Top