Позив за пријаву на Међународно архивско саветовање

Друштво архивских радника Војводине,
Архив Војводине Нови Сад и
Историјски архив Града Новог Сада

П О З И В
за пријаву на

Међународно архивско саветовање
Архивска теорија и пракса да ли је будућност стигла“
6. и 7. децембра 2012, године

Саветовање ће се одржати у хотелу ЦЕПТОР на Андревљу (Фрушка Гора).

На саветовању ће се обрађивати следеће теме:

1. Заштита архивске грађе у настајању –изазови XXIвека (са аспекта електронског пословања);

1.1. Електронско канцеларијско пословање;

1.2. Доступност архивске грађе у светлу нових технологија;

1.3. Архиви и заштита података;

2. Дигитализација или микрофилмовање?

2.1. Архиви и архивска грађа на Web-у;

КОТИЗАЦИЈА

Први дан: 1.000,00 дин ( Обухвата: кафе паузе и ручак),свечана вечера 1.500,00 дин

Други дан: 1.000,00 дин ( Обухвата: кафе паузе и ручак)

СМЕШТАЈ

У једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама. Цене смештаја су:
Преноћиште са доручком
• једнокреветна соба 2.974 дин • двокреветна и трокреветна соба по особи 2.174 дин

УПЛАТА: на текући рачун Друштва архивских радника Војводине 335-9244-68 код Развојне банке Војводине

Додатна обавештења можете добити од секретара ДАРВ-Душице Балаћ на тел +381 21 4891816,

Е-mail: darv@arhivvojvodine.org.rs или на web страни ДАРВ-а, као и од Драгана Танасковића на  Е-mail: info@arhivvojvodine.org.rs

С поштовањем,

За  Председништво ДАРВ-а
Владимир Иванишевић

Scroll to Top