ПРЕДАВАЊЕ „ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА”

ПРЕДАВАЊЕ „ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА”

 

Српско археолошко друштво, Архив Војводине и Музеј Војводине 

вас позивају на промоцију публикације

„Како сачувати археолошко наслеђе, као и на предавање Подизање свести о значају археолошког наслеђа 

које ће бити одржано у уторак 17. 5. 2022. године у галеријском простору Архива Војводине са почетком у 12.00 часова. 

Сагледавајући угроженост археолошког наслеђа, Српско археолошко друштво, као репрезентативно удружење у култури за подручје непокретног културног наслеђа, одлучило се за покретање пројекта Подизање свести о значају археолошког наслеђа. Циљ пројекта је да се кроз сарадњу са доносиоцима одлука и стручним службама отпочне рад на широј кампањи подизања свести о значају очувања археолошког наслеђа. Подизањем свести о значају археолошке баштине, упознавањем са прописима и процедурама као и кроз указивање на добре и лоше примере деловања, у знатној мери се може поправити и однос шире заједнице према археолошком наслеђу.
У оквиру предавања присутни ће бити упознати са:
 процесом рада и специфичностима археолошких истраживања
 законским оквирима и међународним конвенцијама
 процедуралним могућностима за активно укључивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа
 могућностима интерсекторске сарадње ради боље заштите, промоције и одрживог коришћења археолошког наслеђа

На предавању ће говорити: 

др Адам Црнобрња, председник Српског археолошког друштва

мр Тијана СтанковићПештерац, директорка Музеја Војводине

и

др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине
 
Након предавања биће организовано стручно вођење кроз изложбу „Тамо где сеоба завршава – од римске Паноније до данашње Војводине која је постављена у Музеју Војводине

Scroll to Top