ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАУЧНИХ ЗБОРНИКА САНУ

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАУЧНИХ ЗБОРНИКА САНУ

У организацији Библиотеке Српске академије наука и уметности, дана 11. 4. 2023. у Свечаној сали САНУ одржано је представљање два академијина научна зборника: Српска књижевност у историјама књижевности: поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафарика: зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2021. године (уредник Злата Бојовић, Београд: САНУ, 2022) и Романи Добрице Ћосића: зборник радова са научног скупа одржаног 1. новембра 2021. године (уредник Јован Делић, Београд: САНУ, 2022).

 Одбор за проучавање историје српске књижевности Одељења језика и књижевности САНУ организовао је научни скуп са темом  „Српска књижевност у историјама књижевности – поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафарика” 22. и 23. новембра 2021. године, на којем је учествовао и др Борис Булатовић из Архива Војводине, чији текст у истоименом зборнику носи наслов „Статус и третман српске књижевности у модерној славистици с краја 20. и почетком 21. века: редефинисање граница и преобликовање доминантног рецепцијског обрасца”.

На представљању зборника, којем је присуствовао и новоизабрани председник САНУ, академик Зоран Кнежевић, говорили су академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ, академик Злата Бојовић, председник организационог одбора научне конференције о историјама књижевности и уредник овог зборника, затим проф. др Славко Петаковић са Филолошког факултета у Београду, као и др Марко Недић, секретар Одбора за књижевност и језик Матице српске.

Scroll to Top