Презентација делатности Архива Војводине у високотиражној периодичној публикацији у Републици Словачкој

Презентација делатности Архива Војводине у високотиражној периодичној публикацији у Републици Словачкој

Крајем 2020. године публикован је нови број високотиражног стручног часописа на словачком језику Војна хроника (Vojnová kronika: Spoločnosť, politika, armáda. ISSN 1338-6379 EV 4543/12. Roč. IX. Číslo 2/2020) у склопу којег је објављен чланак под називом: „Архив Војводине: Делатност институције и пројекат истраживања ратних злочина почињених над Словацима на простору АП Војводине током Другог светског рата” (Archív Vojvodiny: Činnosť inštitúcie a projekt výskumu vojnových zločinov proti Slovákom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodina počas druhej svetovej vojny).

У публикованом чланку је по први пут у оквиру иностране стручне периодике, односно ван српског говорног подручја, представљена основна и пројектна делатност Архива Војводине. Чланак, чији су аутори директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и помоћник директора Архива Војводине Кристијан Обшуст, објављен је у реномираној периодичној публикацији чији је издавач Музеј Словачког народног устанка из Банске Бистрице са којим Архив Војводине има потписан протокол о сарадњи.

Scroll to Top