РАДНИ САСТАНАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

РАДНИ САСТАНАК У АПВ

 

РАДНИ САСТАНАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

У Амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду 17. маја 2022. године, на позив покрајинског секретаријата за високошколско образовање и научноистраживачку делатност, у име Архива Војводине, радном састанку у вези са представљањем нацрта Стратегије развоја високошколског образовања и научноистраживачке делатности присуствовала је руководилац Одељења депо службе др Драгана Катић. Израду Плана развоја АП Војводине за период 2022–2030. године, чији је саставни део и ова Стратегија, иницирала је Покрајинска влада, а приликом израде Стратегије, коришћени су документи усвојени на републичком и покрајинском нивоу чиме је постигнута максимална усклађеност како са националним стратешким циљевима тако и са европским системима и простором високог образовања и научноистраживачке делатности.

            На састанку су говорили покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, ректор Универзитета проф. др Дејан Мадић, проректор за наставу и студентске активности проф. др Ђорђе Херцег и проректор за науку и уметност проф. др Никола Јорговановић.

            Учесници су истакли значај доношења Стратегије кроз поједина питања која се односе на високо образовање и научноистраживачку делатност, попут:  

  • Какав треба и може да буде систем образовања у АП Војводини да би на најбољи могући начин одговорио на потребе тржишта и друштва у целини, имајући посебно у виду специфичности АП Војводине;
  • На који начин систем образовања у АП Војводини може даље да се унапређује како би се обезбедило његово боље позиционирање у европском простору образовања и научноистраживачке делатности;
  • Које стратешке и иновативне мере треба предузети, а политике усвојити како би се постојећи систем високог образовања и научноистраживачке делатности унапредио и прилагодио реалним потребама привреде и друштва;
  • На који начин је могуће креирати окружење усмерено ка врхунској науци у којем је могуће начинити велик искорак у квалитету и утицају на ширу заједницу;
  • Које су научне области стратешки битне за АП Војводину, имајући у виду постојећу експертизу и ресурсе, и које је потребно додатно развијати ради повећања компетитивности на међународној истраживачкој сцени;
  • Са којим секторима је потребно да високошколске и научноистраживачке установе развијају и јачају сарадњу (привреда, култура, технолошки развој, јавне службе, администрација итд.) на територији АП Војводине да би у складу са својом мисијом допринеле развоју друштва;
  • На који начин је могуће учинити област високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини привлачнијом за међународну сарадњу (међународна мобилност, међународни пројекти, пружање образовних услуга у непосредном окружењу и шире);
  • Које механизме и мере је потребно развити како би се брзо и ефикасно одреаговало на друштвене изазове (попут пандемије Ковид-19), и које би обезбедиле неопходне услове за динамичан развој научноистраживачког и иновационог система кроз регулисање циљаних нивоа финансирања, развоја људских ресурса и инфраструктуре;
  • На који начин подстаћи научноистраживачку делатност у сектору привреде, као и повећање улагања привреде у научноистраживачку делатност на територији АП Војводине.

            Један од примарних задатака који је такође представљен током предавање јесте оснивање Института за друштвене и хуманистичке науке у Новом Саду. Наглашено је и да креатори политика у економији, васпитању, менталном здрављу, култури и уметности треба посебну пажњу да посвете добити од ослањања на научне доприносе у овим областима, али и на постојеће изворе научних сазнања, попут база података, архива и слично. У том контексту, оснивање Института за друштвене и хуманистичке науке има стратешку улогу у обезбеђивању услова за активну и континуирану улогу ових научних дисциплина у давању одговора на будуће друштвене изазове. Институт за друштвене и хуманистичке науке ће бити једини такав институт у АП Војводини и створиће научну базу за истраживаче из различитих научних дисциплина чији ће задатак бити да кроз научноистраживачки рад пруже допринос развоју друштва.

            На радном састанку закључено је да Стратегија развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини представља темељ за даљи економски напредак покрајине и раст животног стандарда становништва, подизање нивоа образовања и очување здравља становништва, безбедности и мултикултуралног идентитета у АП Војводини.

Scroll to Top