RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА

Назив:     САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 103
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1920-1941
Датуми постојања творца:     1920-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,96, књига: 45, кутија: 36
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез водних задруга
Преузимање грађе:     Нема података о пријему грађе овог фонда у Архив Војводине.
Оквир и садржај:     Списи садрже податке о оснивању и раду Централног одбора водних задруга Баната, Бачке и Барање, преписку са водним задругама са ове територије, података о организацији и извођењу радова на одбрани од поплава, о мелиорацији, убирању водоплавног доприноса, о питањима пореске реституције, о наплати водоплавног доприноса за земљу обухваћену аграрном реформом, о оснивању и раду Савеза водних задруга и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен већим делом у оквиру преписке по бројевима деловодног протокола, док су од мањег дела архивске грађе формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 17 БАЧКО – ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО – ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО – ВАЈСКА – ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 42 ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 43 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА “ТАМИШАЦ” (ФОНД)
RS 002 F. 44 ПАНЧЕВАЧКО – КОВИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 45 ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕДЕЛА ЗЛАТИЦЕ „ ЗЛАТИЦА ВОДНА ЗАДРУГА ” (ФОНД)
RS 002 F. 46 ТУРСКОБЕЧЕЈСКА „ ВЕЛИКИ РИТ ” ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 47 БОЧАР – ИЂОШКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 49 ПРВА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 50 НОВОКНЕЖЕВАЧКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 51 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ГОРЊЕ ЈЕГРИЧКЕ (ФОНД)
RS 002 F. 52 ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 53 СЛОВАЧКО – АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 54 СТАРИ БЕЧЕЈ – ВРАЊЕВО – БАЧКОПЕТРОВОСЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ИСУШИВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 55 АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 56 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 57 ДРУГА АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 58 ГОРЊОМУЖЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 60 БЕЛОБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 61 КНИЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 63 МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 64 БАЧКИ МОНОШТОР АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРAШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 65 АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 66 ДРУГА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 67 ОБРОВАЦ – НОВОГАЈДОБРАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 68 ПРИГРЕВИЦА СВЕТИ ИВАН – СВИЛОЈЕВО – АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 69 ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ ВОДА СОМБОРА И ОКОЛИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 71 БАЧКО – БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 72 КОВИН – ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 73 ЧИБСКО – БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 75 ДЕЛИБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 123 НОВОСАДСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ, ИСУШЕЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 139 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 140 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОНИЈА АЛЕКСАНДРОВО И КАРАЂОРЂЕВО (ФОНД)
RS 002 F. 357 “ПЛАЗОВИЋ” ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 369 НОВОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 377 “ДЕЛТА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ДЕСНЕ ОБАЛЕ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I (ФОНД)
RS 002 F. 380 БУКИНСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 383 БЕЗДАН – ОСТРВО ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 384 КРСТУР – ВРБАШКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 385 ДУНАВСКО – ТАМИШКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 412 “КРИВАЈА” ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 415 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I (ФОНД)
RS 002 F. 417 “БЕГА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 418 РУМЕНКА – КИСАЧКА ЗАДРУГА ЗА ИСУШАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 454 ВОДНА ЗАДРУГА У ДАРДИ (ФОНД)
RS 002 F. 455 МАРГИТСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 513 ВЕПРОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 514 САНТОВО – БЕЗДАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 515 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА СТАПАРА И ОКОЛИНЕ У СТАПАРУ (ФОНД)
RS 002 F. 516 КРЊАЈСКО – ЧОНОПЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 517 КУЛПИН – СТАРЕ ШОВЕ – ДЕСПОТ СВЕТИ ИВАН ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 518 ВОДНА ЗАДРУГА У СВЕТОМ МИХАЈЛУ (ФОНД)
RS 002 F. 520 КУЦУРА – ПАШИЋЕВО ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА (ФОНД)
Scroll to Top