RS 002 F. 309 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 309
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1956-1959
Датуми постојања творца:     1958-1959
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,13, књига: 1, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење васпитача Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Грађа је издвојена из несређеног регистратурског материјала Синдиката радника друштвених делатности Југославије – Покрајински одбор за Војводину. Ова грађа је примљена у Архив 24.09.1968. године, у књизи улазног инвентара грађа овог фонда је заведена под бројем 118.
Оквир и садржај:     Евиденција аката, записници са годишњих скупштина Покрајинског одбора Удружења васпитача ваншколских установа АПВ, записници са састанака ПО Удружења васпитача АПВ, извештаји о раду ПО Удружења васпитача АПВ, годишње скупштине среских и општинских удружења, материјал II Конгреса Удружења васпитача Југославије одржаног 3-5.10.1957. и друга документа.
Допуне:     Не очекуји се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда је сређен хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а део фонда сређен је тематски, унутар тога хронолошки, формиране су архивске јединице и израђен је аналитички инвентар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 317 СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 294 УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ШКОЛА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 288 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА, НАСТАВНИКА И ПРОФЕСОРА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top