RS 002 F. 377 “ДЕЛТА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ДЕСНЕ ОБАЛЕ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I

Назив:     “ДЕЛТА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ДЕСНЕ ОБАЛЕ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I
Сигнатура:     RS 002 F. 377
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     КУЛА
Распон грађе:     1883-1943
Датуми постојања творца:     1887-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     “Делта” водна задруга за одводњавање десне обале канала Краља Петра I
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине.
У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, из које је издвојено 2 кутије архивске грађе од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Нормативна акта, записници одборских седница, редовних и ванредних скупштина, подаци о водоплавним и другим доприносима, техничка документација, финансијски списи, персонална документација и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сомбору (од 7.12.2007. год.) Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река “Дунав и Тиса”, Сомбор, и Водопривредно предузеће “Западна Бачка”, Сомбор, поседују архивску грађу из периода од 1930., односно 1945. године. Могуће је да је део те грађе настао радом творца овог фонда.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према тематском принципу, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top