RS 002 F. 462 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 462
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1952-1988
Датуми постојања творца:     1952-1991 регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 15,67, књига: 46, кутија: 115
Назив/Име ствараоца(лаца):     Јавно правобранилаштво Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Јавног правобранилаштва Војводине примљени су у Архив Војводине од творца фонда у два наврата. Прва примопредаја је извршена 13. децембра 1988. године када је преузето 24 метара архивске грађе у регистратурски сређеном стању (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-8/88) и заведена у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 253. Друга примопредаја архивске грађе и регистратурског материјала творца фонда извршена је 11. децембра 1992. године када је преузето 11 метара архивске грађе у регистратурски сређеном стању (Записник о примопредаји бр. II 031.5-19/92) и заведена у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 318.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи податке о организацији и раду Јавног правобранилаштва Војводине; извештаје среских јавних правобранилаца у вези са спровођењем поступка национализације; предмете експропријације; парничне предмете; статистичке извештаје општинских јавних правобранилаца; годишње извештаје о раду; правна мишљења Јавног правобранилаштва Војводине о правној ваљаности купопродајних уговора између физичких лица и АП Војводине; предмете у вези са заступањем државних органа као и њихових установа у грађанским споровима пред судовима и арбитражама; жалбе у управном поступку код повреде закона у корист појединца или правног лица; обавештења и извештаје Савезног јавног правобранилаштва у вези са тумачењем примене појединих одредаба Закона о национализацији; буџете; завршне рачуне; платне спискове; М-4 обрасце; персонална досијеа и друго.
Допуне:     Према подацима из извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр. II 031.3-106/3-12 од 8. новембра 2012. године) у регистратури Јавно правобранилаштво Војводине се налази 20,65 дужних метара архивске грађе из периода 1989-2009. година за преузимање.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је сређена по ознакама, годинама и редним бројевима. Списи су сређени по следећим ознакама: „Н”-предмети национализације; „Р”-разни предмети; „Јп”-предмети управе; „М”-предмети правних мишљења; „Ус”-управни спорови; „П”-парнични предмети; „Пр”-превентивни предмети.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top