RS 002 F. 480 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 480
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1990
Датуми постојања творца:     1974-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8,45, књига: 13, кутија: 69
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница усмереног образовања и васпитања Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета заједно са регистратурским материјалом других самоуправних интересних заједница, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница са пријемном канцеларијом ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-4/1-95 од 28. јула 1995. године.). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 329, примљено је 37 м архивске грађе, која је обухватала период од 1971 – 1991. године.
Оквир и садржај:     Списи садрже: евиденцију аката, материјале са седница Скупштине СИЗ-а, Извршног одбора, разних Комисија. податке о редовним студијама и специјализацијама студената у иностранству, одржаним летњим течајевима у иностранству, о лекторима, затим планове и програме рада васпитно-образовних организација на подручју Војводине, записнике Радне заједнице и Збора радника Стручне службе СИЗ – а, нормативна акта, самоуправне споразуме, информације о домовима ученика и материјалном положају студената, извештаје о реализацији програма рада, финансијску и персоналну документацију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању заједно са регистратурским материјалом других СИЗ-ова.Извршено је разграничење на целине које прате рад појединих СИЗ-ова. Излучивање безвредног регистратурског материјала и сређивање архивске грађе је извршено 2002.
године.Одабрана архивска грађа је сређена по бројевима деловодног протокола и по тематским групама. Треба нагласити да је за вршење финансијских, административних и других послова Заједница са другим самоуправним интересним заједницама образовања (СИЗ-ом за усмерено образовање у пољопривреди, прехрамбеној и дрвној индустрији, СИЗ-ом за усмерено образовање у металној, електроиндустрији и саобраћају, СИЗ-ом за усмерено образовање у хемијској, нафтној и текстилној индустрији, грађевинарству и индустрији коже и гуме, СИЗ-ом за усмерено образовање у терцијарним делатностима, робном и новчаном промету, СИЗ-ом за усмерено образовање у друштвеним делатностима, а од 1982. године и са СИЗ-ом вишег и високог усмереног образовања) образовала Стручну службу СИЗ-а образовања Војводине и да она чини део овог фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 481 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ДРУШТВЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (ФОНД)
RS 002 F. 482 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ТЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА, РОБНОМ И НОВЧАНОМ ПРОМЕТУ (ФОНД)
RS 002 F. 483 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ И ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ (ФОНД)
RS 002 F. 484 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У МЕТАЛНОЈ, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈИ И САОБРАЋАЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 485 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ХЕМИЈСКОЈ, НАФТНОЈ И ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ, ГРАЂЕВИНАРСТВУ, И ИНДУСТРИЈИ КОЖЕ И ГУМЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top