RS 002 F. 483 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ И ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ И ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Сигнатура:     RS 002 F. 483
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1982
Датуми постојања творца:     1974-1982
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,55, књига: 2, кутија: 29
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница за усмерено образовање у пољопривреди, прехрамбеној и дрвној индустрији
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета заједно са регистратурским материјалом других самоуправних интересних заједница, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница са пријемном канцеларијом ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-4/1-95 од 28. јула 1995. године.). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 329, примљено је 37 м архивске грађе, која је обухватала период од 1971 – 1991. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: евиденцију аката, материјале са седница Скупштине СИЗ-а, Извршног одбора, Већа корисника, са заједничких седница Већа корисника и радника, записнике са седница разних комисија.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању, заједно са регистратурским материјалом других СИЗ-ова. Извршено је разграничење регистратурског материјала на целине које прате рад поједних СИЗ-ова и излучивање безвредног регистратурског материјала. Једа део овог фонда је сређен хронолошки, по бројевима деловодног протокола, док је други део сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 480 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 481 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ДРУШТВЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (ФОНД)
RS 002 F. 482 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ТЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА, РОБНОМ И НОВЧАНОМ ПРОМЕТУ (ФОНД)
RS 002 F. 484 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У МЕТАЛНОЈ, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈИ И САОБРАЋАЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 485 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ХЕМИЈСКОЈ, НАФТНОЈ И ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ, ГРАЂЕВИНАРСТВУ, И ИНДУСТРИЈИ КОЖЕ И ГУМЕ (ФОНД)
RS 002 F. 491 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top