RS 002 F. 486 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 486
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1979-1990
Датуми постојања творца:     1979-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,55, књига: 4, кутија: 37
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница за ученички и студентски стандард Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета заједно са регистратурским материјалом других самоуправних интересних заједница, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница са пријемном канцеларијом ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-4/1-95 од 28. јула 1995. године.). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 329, примљено је 37 м архивске грађе, која је обухватала период од 1971 – 1991. године.
Оквир и садржај:     Одабрана архивска грађа садржи: евиденцију аката, материјале са седница Скупштине СИЗ-а, Извршног одбора и разних комисија које је СИЗ имао, затим билансе успеха – домова и образовних центара и техничку документацију Студентског дома у Суботици.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању. Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала и сређивање архивске грађе. Један део грађе је сређен по бројевима деловодног протокола, хронолошки, а други део је сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top