RS 002 F. 511 СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 511
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1967
Датуми постојања творца:     напомена: нема података када је почео и престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат радника саобраћаја и веза Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда примљена у Архив Војводине заједно са грађом Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, која је преузета 1968. године. Према подацима из Улазног инвентара Архива Војводине тада је преузето 120 дужних метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више синдиката, из које је издвојено 1 кутија архивске грађе од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Материјали Централног одбора овог Синдиката (елаборати, извештаји о раду), записници и материјали са седница скупштине и пленума ПО овог синдиката, извештаји о раду ПО, планови рада и буџети ПО, реферати, записници и материјали са састанака среских и месних одбора синдикалних подружница овог Синдиката, извештаји о раду среских и месних одбора овог Синдиката и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-136/1-08, од 9.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад, налази се 11,75 метара архивске грађе Синдиката радника саобраћаја и веза (Ф.511) за преузимање. Поменута грађа није сређена ни уписана у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1967-1990. године.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top