RS 002 F. 547 ЗАВОД ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ „НОВИ САД” СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Назив:     ЗАВОД ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ „НОВИ САД” СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Сигнатура:     RS 002 F. 547
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1978
Датуми постојања творца:     1961-1977
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,57, књига: 26, кутија: 25
Назив/Име ствараоца(лаца):     Завод за привредни развој „Нови Сад” са потпуном одговорношћу
Преузимање грађе:     Архив Војводине је примио регистратурски материјал настао радом Завода за привредни развој „Нови Сад” 22. јула 2011. године, под бројем Записника о примопредаји II 031.5-6/2-11 и бројем уписа у Улазном инвентару 402. Материјал је предао ималац, правни наследник Завода, а.д. „Сацен” из Новог Сада.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; акта о оснивању и регистрацији; нормативна акта; информативни и остали материјали из области делатности ствараоца фонда достављани органима управе, установама, организацијама, предузећима и физичким лицима, као и материјали истог типа достављани ствараоцу фонда; документација у вези са решавањем стамбених питања радника; документација у вези са канцеларијским пословањем; записници са материјалима са седница органа управљања; извештаји о раду; уговори о пословно-техничкој сарадњи са пратећом документацијом; финансијска документација; персонална документација; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део грађе фонда је сређен по годинама и деловодним бројевима, а део по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Града Новог Сада, Ф.313, Народни одбор Општине Нови Сад, 1944 – 1967.
Scroll to Top