САСТАНАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН АРХИВА У АРХИВИМА У АП ВОЈВОДИНИ

У Архиву Војводине је дана 19. фебруара 2024. године одржан састанак запослених на пословима заштите архивске грађе и документарног материјала ван архива у архивима у Аутономној Покрајини Војводини.

Састанку су присуствовали представници Архива Војводине, Историјског архива Сента, Историјског архива Зрењанин, Историјског архива Суботица, Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива Бела Црква,  Историјског архива „Срем”, Сремска Митровица, Историјског архива у Панчеву, Историјског архива Сомбор, као и представници Историјског архива Београда.

Присутне је поздравио др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине. Модератор састанка била је Милена Поповић Субић која је изнела уводно излагање под називом „Примена Закона о архивској грађи и архивској делатности – искуства и изазови”.

На састанку су размотрени актуелни проблеми у примени Закона о архивској грађи и архивској делатности (Службени гласник Републике Србије, број 6/2020) и подзаконских аката донетих на основу њега, а односе се на заштиту архивске грађе и документарног материјала ван архива.

Посебно су истакнути проблеми у вези са електронским пословањем. На састанку су усаглашени ставови и изражена жеља за наставком оваквог начина рада.

Scroll to Top