ШИК КАО ПОПА

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА И ЗДАЊА

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Весна Башић, архивски саветник

Дизајн корице
Павле Бајазет

Ова књига, с насловом Шик као Попа. Биографија Васка Попе, треће, измењено и допуњено издање књиге Васко Попа, мит и магија (Друштво „Вршац лепа варош”, 1998; ЈП Службени гласник, 2009) настала je као и претходне, увидом y дело Васка Попе, казивања савременика, и страживањем архивске грађе (Архива САНУ, Државног архива Србије, архиве СКЗ, архиве Филолошког факултета y Београду…), документације Политике, Борбе, Радио Београда, као и песникове биобиблиографије коју je приредио Гојко Тешић и објавио y часописима Развитак (1972) и Улазница (1974) и библиографије објављене y књизи академских беседа ВАНУ, коју je сачинила Анкица Васић (1982); посебно књиге писама Ен Пенингтон која је упућивала Васку и Хаши, а приредила госпођа Васић.

Scroll to Top