СЛУЖБЕНА ПОСЕТА ДРЖАВНОМ АРХИВУ РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Службена посета Државном архиву Републике Северне Македоније


У периоду од 22. до 23. априла 2019. године представници Архива Војводине: др Небојша Кузмановић, директор, Милена Поповић Субић, помоћник директора, др Драгана Катић, виши архивист и Владимир Мучибабић, боравили су у Скопљу на позив колега из Државног архива Републике Северне Македоније.

Циљ овог састанка био је усаглашавање одредаба Меморандума о сарадњи између два архива ради реализације заједничких интереса и унапређења сарадње у области архивске науке и струке, успостављања и унапређења сарадње међу странама потписницама, као и међу стручним организацијама и архивистима. Како је напоменуто током састанака, у Државном архиву Републике Северне Македоније ради и функционише девет одељења: у Битољу, Велесу, Куманову, Охриду, Прилепу, Скопљу, Струмици, Тетову и Штипу, и у њима постоји посебан интерес за сарадњом и разменом искустава у области архивског пословања са историјским архивима суседних држава, какав је и Архив Војводине у Новом Саду. Намера архивиста у Скопљу јесте и истраживање архивске грађе која садржи податке о македонском народу на простору Војводине.

Такође, оно што је током разговора истакнуто јесте да је неопходно успостављање континуиране сарадње између Архива Војводине и Државног архива Републике Северне Македоније ради размене искустава у погледу заштите архивске грађе, омогућавања приступа архивској грађи ради употребе архивског материјала у складу са правилима архива, размене публикација, заједничких научноистраживачких и других пројеката из области издавачке, изложбене и других сродних делатности, заједничких пројеката из образовања и обуке, студијских састанака и учешћа архивиста на научним скуповима које ће организовати један или други архив.

Потписивање Меморандума о сарадњи обавиће се у наредном периоду чиме ће се интензивирати размена стручних и научних сазнања између две установе.

Scroll to Top