Sporazum

Споразум Архива Војводине и Музеја Војводине

 

У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

ПОТПИСАН

Sporazum

Између Архива Војводине и Музеја Војводине

Драго Његован, Бранимир АндрићДраго Његован, Бранимир Андрић

Др Драго Његован, в.д. директора Музеја Војводине и Бранимир Андрић, в.д. директора Архива Војводине 

 

Scroll to Top