СТОЛЕЋЕ ЗАБОРАВА

Издавач
Архив Војводине

За издавача
Др Небојша Кузмановић

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Рецензенти
Др Ђорђе Ђурић
Др Небојша Кузмановић

Лектор
Ивана Гојковић

Дизајн и техничко уређење
Александар Павловић

Слика на корици
„Чувар равнице”, (детаљ) Бранислав Миоковић, Торонто

Кроз различите облике свог постојања, под разним именима и друштвеним уређењима – од Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, ФНРЈ, СФРЈ, Србије и Црне Горе, до данашње Републике Србије – српска држава није нашла за потребно и важно да за ових стотину година од почетка Првог светског рата организуесистематска научна и архивска истраживања ради израде што је могуће потпунијих спискова интернираних и убијених сународника у том рату; да уради ископавања на местима где су била гробља заробљених војника и интернираца, прикупи њихове посмртне остатке и подигне спомен-обележја достојна њихове жртве и преживљене патње; да преко својих дипломатских представника одржава и брине о гробљима која су се налазила на некадашњој територији Аустро-Угарске и земаља чланица Централних сила.

Scroll to Top