ВЕБИНАР „ПОСТУПАЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ДОКУМЕНТИМА У КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И АРХИВИРАЊУ”

 У петак, 22. децембра у организацији Paragraf lex одржан је вебинар „Поступање са електронским документима у канцеларијском пословању и архивирању”.

Вебинар је организован поводом примене Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику (Сл. гласник РС, бр. 107/2021 и 94/2022) од 1. јануара 2024. године, која доноси нове обавезе за ствараоце и имаоце архивске грађе и документарног материјала. На вебинару је било речи о новом систему Писарница, е-Архив, као и о поузданом електронском чувању и форматима докумената који су погодни за дуготрајно чување. Учесници су имали прилике да чују које су обавезе приватног и јавног сектора прописане Уредбом о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику.

Предавачи су били: Светлана Јовановић, виша саветница у Јединици за имплементацију стратешких пројеката, електронских сервиса и развој еУправе, Кабинет председнице Владе, затим Милена Поповић Субић, архивска саветница у Архиву Војводине, и Милан Војводић, мастер правник, шеф Одсека за регулативу у области информационог друштва у Министарству информисања и телекомуникација.

Scroll to Top